Werkgroep Jong en Oud

De werkgroep bestaat uit vier enthousiaste dames, die samen woord- en gebedsvieringen samenstellen voor de zaterdagavonden. Drie van de vier gaan bij toerbeurt voor, de anderen zijn dan lector of toehoorder. We gebruiken altijd het evangelie van de betreffende zondag en zoeken daar passende lezingen of teksten bij. Vervolgens worden toepasselijke gebeden en liederen gezocht. Dan een bijpassend plaatje en thema voor de voorkant van het boekje en tenslotte wordt een kleine attentie bedacht om de parochianen na afloop mee naar huis te geven.
Dat wordt zeer op prijs gesteld! We zijn oorspronkelijk als gezinsvieringengroep gestart, toen onze eigen kinderen nog klein waren, maar richten ons nu vooral op de ouderen. Kinderen en jongeren zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom.
Met Kerst en Palmzondag verzorgen we wel samen met de pastor een viering gericht op het gezin/ de familie.
We hopen eigenlijk op verjonging binnen onze groep.
Voor verder informatie kunt u terecht bij Jacqueline Schotvanger: jac.schotvanger@gmail.com of telefonisch 072-5641693.