Vieringen

AGENDA APRIL 2019
Vieringen op zondag in de Mariakerk zijn in principe allen eucharistievieringen
In de St. Laurentiuskerk in Oudorp is de viering op zaterdag een woordviering en op zondag een eucharistieviering.
De vieringen in de St. Michaëlskerk in Zuidschermer op zaterdagavond zijn eucharistievieringen.

DAGMARIALAURENTIUSST.MICHAËLKERK
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Zaterd. 6 april19.00 Vietnamese Gemeenschap19.00 Ria PielageGeen viering
Zondag 7 april11.00 Samenzang Paaspakk.actie09.30 .Laudamus
Palmpasen
Zat.dag 13april19.00 Lit.werkgroep19.30 Gemengd koor
Zondag 14 april10.45 Gezinsviering Met processie vooraf09.30 Jong en Oud
Goede week Witte Donderdag en Goede vrijdag
Dond.dag 18 april19.15 Samenzang19.00 Laudamus
Vrijdag 19 april19.15 Kruishulde Cant. Domino?15.00 Kruiswegv.a.15.00 kerk open i v m Goede Vrijdag
Pasen
Zaterd.20 april21.00 Paaswake Mariakoor20.00 LaudamusTijd? Ritmisch koor
Zondag 21 april11.00 Samenzang09.30 Gelegenheidskoor
Maand. 22aprilVERVALT10.00Comunieviering
Beloken Pasen
Zaterd.27 aprilVERVALTGeen viering
Zondag 28 april11.00 Samenzang09.30 Samenzang