Het sacrament van het Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijke viering waarin man en vrouw het jawoord uitspreken voor elkaar en voor God. De Kerk viert dan de liefde tussen een man en een vrouw en hun oprechte voornemens hun levens voorgoed te verbinden. Het jawoord van het huwelijkspaar is tegelijkertijd een uitnodiging voor God om in hun levens als gehuwden binnen te treden. Bekrachtigd door deze genade, zullen man en vrouw openstaan voor het leven en in staat zijn hun leven te delen in goede en slechte tijden.

Het huwelijk is weliswaar een van de grootste en belangrijkste beslissingen in het leven. Ook voor dit sacrament is er voorafgaand een voorbereidingsperiode in de vorm van gesprekken met de pastoor.