Het Parochiebestuur

Onze drie parochies zijn vanaf 1 januari 2015 een samenwerkingsverband aangegaan.

Ontstaan van het samenwerkingsverband
De drie parochies: H. Laurentius (Oudorp), H. Mariaparochie (Alkmaar Noord) en de H. Michaël parochie (Zuid Schermer) hebben sinds januari 2015 een overkoepelend bestuur dat streeft naar een pastorale, financieel en bestuurlijke samenwerking om de bestuurlijke kwaliteit naar de toekomst te waarborgen van de verenigde parochies.

Mariakerk
De Mariaparochie is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Onze Heer Jezus Christus.
De eerste steen van onze kerk is gelegd op 16 mei 1983. Sindsdien is onze parochie uitgegroeid tot een multiculturele hechte geloofsgemeenschap met ongeveer 3300 leden.
Wij delen kerkelijk centrum De Blije Mare met de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde en Hervormde Kerk) die in het gebouw ook een eigen kerkzaal hebben. Waar mogelijk streven wij naar samenwerking met hen.

Laurentiuskerk
De kerk werd gebouwd door architect Evert Margry. Hij ontwierp een driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl. Het schip heeft acht traveeën. Aan de voorzijde staat een toren boven de ingang. De eerste steen werd gelegd op 3 juli 1879, op 12 september 1880 werd de kerk in gebruik genomen. De kerk werd gewijd aan de heilige Laurentius van Rome.

De Laurentiuskerk is een rijksmonument, evenals de tuin, een priestergraf en de pastorie.

Bron: Wikipedia

St. Michaëlkerk
De St.Michaël parochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als “Schermers beschermer” het wapen van de Schermer siert.
De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw met inzet van veel parochianen.
De parochie telt ongeveer 400 parochianen verdeeld over 170 adressen. ’n Groot deel van die parochianen zet zich in om vieringen, gebouwen en erf te onderhouden.

Leden van het parochiebestuur
Voorzitter:
Pastoor Franklin Brigitha, tel. 0299633887

Vicevoorzitter:
Gerard Reus, email: g.reus97@upcmail.nl

Secretaris: Tiny Blankendaal, email: laurentiusparochie@chello.nl

Leden:
Jan Konijn, email: jcm.konijn@telfort.nl

De parochies Sint Laurentius te Oudorp, Heilige Maria in Alkmaar Noord en Sint Michaël in Zuidschermer ressorteren onder het Dekenaat Noord van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De bisschop van Haarlem is:
Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Dr. Jozef Marianus Punt
De hulpbisschop en vicaris-generaal is:
Zijne Hoogwaardige Excellentie
Monseigneur Dr. Johannes Hendriks
De deken is:
Zeereerwaarde heer Eduard Moltzer

Het pastorale team
Onze pastoor is:
Pastoor Franklin Brigitha,
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299633887