Locatie: St. Michaelkerk

mariakerk


St. Michaelkerk
Zuidervaart 65
1846 LG Zuidschermer

Over de St. Michaëlparochie

De St.Michaël parochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als “Schermers beschermer” het wapen van de Schermer siert.
De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw met inzet van veel parochianen.
De parochie telt ongeveer 400 parochianen verdeeld over 170 adressen. ’n Groot deel van die parochianen zet zich in om vieringen, gebouwen en erf te onderhouden.
De St. Michaël parochie kent vanaf september 2015 een nauwe samenwerking met de St. Laurentiusparochie te Oudorp en de Heilige Mariaparochie te Alkmaar Noord.
Ook werken wij samen met de “raad van Kerken” in de Schermer
d.m.v. gezamenlijke en “oogstdank” vieringen.

Reguliere vieringen in de St. Michaelkerk

  • Zaterdag om 19.30 uur (2 x per maand)

Contactpersoon parochie

Dhr. R. Luybé tel.nr. 06-45657989

Locatieraad van de St. Michaelkerk

Onze locatieraad bestaat uit:

  • Rob Luybé(vicevoorzitter) tel.: 06-45657989
  • (secretaris): vacature
  • Jan Konijn (lid) + (lid PU bestuur) tel.: 06-53641167
  • Richard Langedijk (lid) tel.: 06-51021465
  • Rein Swart (lid) tel.: 06-12131423
  • Jan Weel (administrateur) tel.: 06-28271992
  • B. van der Burg (notulist) tel.: 072-5044224

De locatieraad vergadert 1x in de 2 maanden. Voor de parochianen vindt in de maand november de jaarlijkse openbare locatieraadsvergadering plaats.

Contactpersoon voor Uitvaart / afscheidsviering

Mevr. Swart- Bleeker telf nr 06-53372591
b.g.g. mevr. Klaver- Ossebaar telf nr. 072-5044470

Financiën

Kerkbalans Bijdrage storten op RABO bank IBANrekening nr. NL55RABO0301201331 t.n.v. St. Michaël parochie