Kerkbalans

De coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden inzake het inzamelen van de vrijwillige bijdragen in het kader van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
De werkgroep heeft vijf leden (incl. de penningmeester van de parochie).

Er wordt drie keer per jaar vergaderd over:

  • ingekomen stukken (o.a. het door het bisdom aangereikte materiaal)
  • het bestellen van folders, enveloppen etc.
  • het verdelen van de taken

De taken bestaan uit:

  • het samenstellen van de aanbevelingsbrief welke tezamen met het promotiemateriaal in enveloppen wordt verzonden naar de parochianen
  • het plaatsen van berichten in het parochieblad
  • het verzenden en verspreiden van herinneringen aan parochianen die nog niet iets hebben bijgedragen

Contactpersoon is:
Fred Brussel
Patrijzenlaan 10
1834 VN Sint Pancras
Tel: 072-5642877
e-mail: fbrussel@adm-bel.nl