ISBA, interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar, “ viert “ 35 jarig bestaan met symposium.

Wanneer: donderdagmiddag 9 mei vanaf 14.30- 17.30
Waar: Wijkplaats, naast de Terp, Herenweg 14 in Oudorp

Van het begin af aan heeft het  ISBA zich ten doel gesteld om de materiële situatie van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) raken, te verbeteren.

 Het geeft veel  voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige  manier,  een aantal mensen toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door  bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen we met een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen  op de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur houden  tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.

Het ISBA bestaat dit jaar 35 jaar. Wij willen met een kleinschalig symposium in de Wijkplaats te Oudorp op donderdagmiddag 9 mei a.s. aan deze mijlpaal aandacht besteden

Op deze middag zullen  een aantal instanties, met wie wij in de loop der jaren regelmatig hebben samengewerkt, zich kort presenteren. Waarbij zij aan zullen geven wat er in Alkmaar mogelijk verbeterd kan worden voor hun doelgroep.

Vertegenwoordigers van DNO (de nachtopvang), de Brijder, de GGZ, Actief Talent, Bewindvoering,  de Zwaan en het ISBA zullen deze middag aan het woord komen. Het programma wordt muzikaal omlijst door (klein) Septimbre.

Als u dit symposium wilt bijwonen, bent u van harte welkom.

U kunt zich voor deze middag aanmelden bij:

Mariet Buren   072-5153978 of

Johan Potter   johan.potter@kpnmail.nl