Gemend koor Cantate Domino

Het gemengd koor Cantate Domino verzorgt de vieringen van de tweede zondag van de maand. Het zingt de Latijnse gezangen van de eucharistieviering en ondersteunt de samenzang van Nederlandse liederen. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 – 21.30 u
Dirigente:
Mevr. C. Kuitwaard – Kriek