Diensten van Woord en Gebed

Elke zaterdagavond (behalve in de maanden juli en augustus) is er in de sacristie om 19.00 uur een ‘Dienst van Woord en Gebed’, verzorgd door parochianen, al dan niet in samenwerking met de Werkgroep Jong & Oud of de Liturgische Werkgroep.
Iedereen is welkom. Graag aanbellen bij de pastorie.
Contactpersoon Diensten van Woord en Gebed: Ria Pielage-Groen, telefoon 072-5159523