Diaconale werkgroepen Mariakerk


KBO

De KBO Alkmaar Noord is een organisatie van en voor senioren. Van september tot en met mei wordt er wekelijks op de maandagmiddag een activiteit georganiseerd in de hal van de Blije Mare. Een keer per 2 weken is dat een Bingomiddag, de andere keer is het een middag met een ontspannend karakter b.v een lezing of videopresentatie over interessante onderwerpen. Maar ook maatschappelijk belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals informatie van organisaties die binnen de gemeente van belang zijn voor senioren, of van verenigingen zoals de hersenstichting.
Vanuit de KBO is ook het seniorenkoor De Mare ontstaan. Zij oefenen wekelijks op donderdagmorgen in de Blije Mare.
De KBO behartigt ook de belangen van ouderen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Voor de leden van de ouderenbonden bestaat er de mogelijkheid om hulp te krijgen van de vrijwillig ouderenadviseurs en belastinginvullers van de bonden. Voor onze afdeling zijn dat:
An Logman 072-5622271
Kees Klaver 072-5613739
Carla van der Veldt 072-7501959
Over lidmaatschap en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk kunt u inlichtingen vragen bij de voorzitter:
Mevr. Ria Glandorf, Faktorij 100, 1825 HG Alkmaar tel. 072-5613716, m.glandorf@chello.nl


Lourdes-bedevaarten

In mei en september zijn er in samenwerking met Nationale Bedevaarten vanuit Alkmaar bedevaarten naar Lourdes.
Voor informatie en inschrijving:
Mevr. Ans Captijn, Zwanebloemplantsoen 36, 1991 HE Velserbroek tel. 06-28876904
Dhr. Fred van de Berg, Ceresstraat 70, 1829 XH Oudorp
tel. 072-5150038
Website: www.lourdesactiealkmaar.nl
Emailadres: lourdesalkmaar@upcmail.nl
Als u het Lourdeswerk wilt steunen kunt u contact opnemen met:
Dhr Kees van Heerwaarden, Vennewaard 367, 1824 KN Alkmaar tel. 072-5611565


Werkgroep MOV

Deze werkgroep onderhoudt contacten met maatschappelijke groeperingen, organiseert collectes en acties om hulp te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben, geeft hierover voorlichting via het parochieblad, maakt themadiensten om aandacht te richten op bepaalde noden in de wereld etc.
Voorzitter:
Mevr. Anneke van Engers , tel. nr 072 5613251