Communicative werkgroepen Mariakerk

Algemene informatie

Binnen het aandachtsveld communicatie wordt gezorgd voor het maken (redactie en drukken) en verspreiden van het parochieblad Onderweg
(5x per jaar), het bijhouden van het ledenbestand van de parochie.
Het vermenigvuldigen van de boekjes voor de vieringen, en voor allerlei ander drukwerk ten behoeve van de parochie, en het verzorgen van de verspreiding van de actie Kerkbalans.


Beheerscommisie

Het kerkelijk centrum “De Blije Mare” wordt beheerd door de Beheerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Immanuelkerk en de Mariakerk.
De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik/huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst met hem contact op te nemen:
tel. 072-5622627

SAMENWERKING MET DE PKN
Waar mogelijk wordt gestreefd naar samenwerking met de PKN Alkmaar Noord (Immanuelkerk)