Catechese werkgroepen Mariakerk

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat verzorgt in samenwerking met de KBO elke derde donderdag van de maand een eucharistieviering om 10.30 u. Soms zijn er ook themaochtenden. Het ouderenpastoraat staat onder leiding van Pastoor J. van der Plas Stikkelwaard 118,
1824 VM Alkmaar tel. 072-5600134

Elke laatste dinsdag van de maand is er om 16.00 uur een eucharistieviering in de REKERHEEM, waarna gezamenlijk koffiedrinken. Ook de bewoners van de Hof van Luxemburg zijn bij deze viering hartelijk welkom.

Elke tweede donderdag van de maand om 16.15 uur is er een eucharistieviering in de HOFSTAETE, waarna gezamenlijk koffiedrinken.


Volwassenencatechese

In het kader van geloofsverdieping worden er in onze parochie catechese avonden gehouden. Deze geloofsverdiepingsavonden worden gegeven volgens de spiritualiteit van de Neocatechumenale Weg. Ze zijn voor iedereen toegankelijk: jong en oud, gelovig of niet gelovig. Aanmelding is niet nodig.
Speciale thema-catecheseavonden worden er gehouden in de Advent en de Veertigdagentijd en eveneens voor de ouders van eerstecommunicanten en vormelingen.

Dit voorjaar van 2016 wordt de serie Catholicism gepresenteerd. Een hedendaagse catechese in de vorm van een documentaire. Het is een leerzame reis door het katholieke geloof begeleid door de Amerikaanse priester Robert Barron.

De volgende presentaties van Catholicism  vinden plaats op 11 mei, 25 mei en 8 juni aanstaande. Steeds op woensdag avond om 19:30 in de hal van de Blije Mare.

 


Werkgroep Eerste Heilige Communie

De werkgroep eerste Heilige Communie organiseert alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze uit en assisteert de pastoor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 worden in december per brief uitgenodigd mee te doen. Krijgt u onverhoopt geen brief, neem dan zelf even contact op. Ouders kunnen hun kind opgeven totdat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari. Het feest van de Eerste Communie is in principe op de zondag na Pasen. Contactpersoon van de werkgroep is Pastoor Brigtha


Werkgroep Vormsel

De werkgroep vormsel bereidt de a.s. vormelingen in samenwerking met de pastoor voor op het sacrament van het Vormsel. Alle jongelui van groep acht die in onze parochie hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben worden schriftelijk uitgenodigd.
Andere jongelui van vergelijkbare leeftijd die mee willen doen aan de voorbereiding wordt gevraagd zelf even contact op te nemen. De voorbereiding begint na de grote vakantie.
Contactpersoon is Dhr. K. Koopman, Westfalenstraat 44,
1827 AZ Alkmaar tel. 072-5619695