Liturgische werkgroepen Laurentiuskerk

Diensten van Woord en Gebed

Elke zaterdagavond (behalve in de maanden juli en augustus) is er in de sacristie om 19.00 uur een ‘Dienst van Woord en Gebed’, verzorgd door parochianen, al dan niet in samenwerking met de Werkgroep Jong & Oud of de Liturgische Werkgroep.
Iedereen is welkom. Graag aanbellen bij de pastorie.
Contactpersoon Diensten van Woord en Gebed: Ria Pielage-Groen, telefoon 072-5159523


Lectoren

In onze parochie zijn op dit moment zes lectoren actief, drie dames en drie heren. Zij lezen de 1e lezing, de Antwoordpsalm, de 2e lezing en de Voorbeden. Ook kondigen zij de liederen aan, die tijdens de viering gezongen worden. De lector assisteert bij het communie uitreiken tijdens een eucharistieviering. Als er mededelingen zijn, worden die vermeld na het slotgebed. Zo ben je als lector zeer actief betrokken bij de viering, zowel bij een woorddienst als bij een eucharistieviering. Als lector probeer je zo duidelijk mogelijk te lezen en de juiste intonatie in je stem te leggen. Wanneer je zelf als lector actief zou willen zijn in de parochie, kun je contact opnemen met een van de pastores.
Je wordt dan ongeveer eens per maand ingedeeld om te lezen.
Voor verdere informatie kun je terecht bij Jacqueline Schotvanger: jac.schotvanger@gmail.com.Uitvaart, afscheidsviering, avondwake en begraafplaats

Als na overlijden van een parochiaan een plechtigheid in de kerk wordt gewenst, dient u contact op te nemen met het parochiesecretariaat, telefoon 072-5113617.

De contactpersoon neemt de wensen van de familie of uitvaartverzorger aan en regelt de noodzakelijke  contacten.

Uitvaart/afscheidsviering:

Bij het overlijden van een parochiaan wordt in overleg met de pastoor of mevrouw Ria Pielage een uitvaartdienst/afscheidsviering voorbereid.

Dit kan een Eucharistieviering  of een Dienst van Woord en Gebed zijn.

Avondwake:

Wanneer de familie van de overledene een avondwake wil, wordt één van de leden van de groep gebeld of zij die avond kan voorgaan. Voor Sint Pancras is dat meestal Jacqueline Schotvanger, voor Oudorp Nelleke Muller of Nella Groot. Zij nemen dan contact op met de nabestaanden, om de avondwake voor te bereiden.  Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de familie wat betreft teksten, liederen en gebeden.  De wake vindt meestal plaats in de kerk, soms in een uitvaartcentrum.

Begraafplaats

Achter de parochiekerk ligt het kerkhof.

Het kerkhof is de laatste rustplaats voor onze parochianen, maar ook oud parochianen, die vanuit onze parochie naar een zorginstelling zijn verhuisd, kunnen hier ook worden begraven.

Bij een familiegraf geldt recht voor 20 jaar.

Er kunnen maximaal 3 overledenen worden begraven.

Bij een algemeen graf is er sprake van een recht om voor 10 jaar gebruik te maken van grafruimte, bestemd voor meerdere overledenen.

Ook kan gebruik worden gemaakt van een urnenkelder, ook hier is sprake van een recht om voor 20 jaar gebruik te maken voor 4 urnen.

Voor informatie over de tarieven: laurentiusparochie@upcmail.nl of tel: 072 5113617


Werkgroep Jong en Oud

De werkgroep bestaat uit vier enthousiaste dames, die samen woord- en gebedsvieringen samenstellen voor de zaterdagavonden. Drie van de vier gaan bij toerbeurt voor, de anderen zijn dan lector of toehoorder. We gebruiken altijd het evangelie van de betreffende zondag en zoeken daar passende lezingen of teksten bij. Vervolgens worden toepasselijke gebeden en liederen gezocht. Dan een bijpassend plaatje en thema voor de voorkant van het boekje en tenslotte wordt een kleine attentie bedacht om de parochianen na afloop mee naar huis te geven.
Dat wordt zeer op prijs gesteld! We zijn oorspronkelijk als gezinsvieringengroep gestart, toen onze eigen kinderen nog klein waren, maar richten ons nu vooral op de ouderen. Kinderen en jongeren zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom.
Met Kerst en Palmzondag verzorgen we wel samen met de pastor een viering gericht op het gezin/ de familie.
We hopen eigenlijk op verjonging binnen onze groep.
Voor verder informatie kunt u terecht bij Jacqueline Schotvanger: jac.schotvanger@gmail.com of telefonisch 072-5641693.