Diaconale werkgroepen Laurentiuskerk


Werkgroep MOV

Deze werkgroep onderhoudt contacten met kerkelijke en maatschappelijke groeperingen, organiseert collectes en acties om hulp te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben en geeft hierover voorlichting via presentaties in de kerk, via publicaties in het Drieluik of anderszins.

Enkele malen per jaar bereidt de werkgroep themadiensten voor bij gelegenheid van landelijke acties zoals de Adventsactie en de Vastenactie.

De werkgroep werkt samen met de MOV-werkgroepen in de andere  twee parochies van de personele unie.

Contactpersoon: Dhr. Henk Pielage,
Junohof 26, 1829 DB Oudorp, tel 072-5159523,
e-mail: henkpielage@hetnet.nl