Nieuwsberichten


Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

Wanneer:26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie:Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs:€ 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie:Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact:Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving:Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim


Steunpunt Verlies en Rouw

Elke derde dinsdag van de maand is het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum de Zaan in Alkmaar geopend voor ieder die een dierbare heeft verloren. In de maand september is dat 17 september.

Van 14.00 uur tot 14.45 is er inloop met koffie en thee en kun je lotgenoten spreken.

Om 14.45  uur start het thema ‘gedichten over rouw’. We willen aandacht besteden aan gedichten over verlies en rouw. Net als met ‘boeken over rouw’ (het thema van afgelopen keer)  kun je ook veel troost krijgen van gedichten. Gedichten raken een andere laag in jezelf. Ze brengen gevoelens onder woorden waar je soms geen woorden voor hebt. Zo kan een gedicht ook heel steunend zijn

Je kunt zelf een gedicht of bundel meenemen waar je troost uit hebt geput en eventueel een passage (laten) lezen. Uiteraard kun je ook gewoon luisteren.

Er wordt een bijdrage van € 5 gevraagd.

Voel je welkom in ’t Swaenennest.

Oudegracht 185, 1811CD Alkmaar

Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10


Uitnodiging inspraakavond vanwege behoefte aan merkbare katholieke identiteit op Saksscholen

Alkmaar, augustus 2019

Aan: ouders van leerlingen, ex leerlingen en mogelijk toekomstige leerlingen van Saks scholen

Betreft: Uitnodiging inspraakavond vanwege behoefte aan merkbare katholieke identiteit op Saksscholen.

Beste ouders,

Hierbij nodigen we u uit om uw mening te laten horen op 10 september aanstaande. Omdat u uw kind heeft laten dopen denken we dat u belang heeft bij deze uitnodiging. Deze uitnodiging is een gezamenlijke activiteit van Saks en de katholieke parochies.

Er worden in de parochies van regio Groot Alkmaar (Alkmaar Noord en Zuid, Oudorp, Zuid Schermer, Bergen en Schoorl) met regelmaat geluiden gehoord dat ouders iets missen op de school van hun kind. Ze waren over het algemeen bijzonder tevreden over de school van hun kind maar er was een punt waarop ze iets anders hadden verwacht dan wat ze aantroffen. Dit had te maken met de katholieke identiteit. Veel katholieke en niet katholieke ouders hadden gehoopt dat hun kinderen in iedere groep bijvoorbeeld bijbel-verhalen zouden horen, dat hun leerkracht wekelijks een methode godsdienst/levensbeschouwing zou gebruiken en dat de belangrijke feestdagen op zo‘n manier zouden worden gevierd, dat de katholieke identiteit van de school merkbaar zou zijn. Kortom dat de identiteit die op de gevel en de website staat ook in de dagelijkse schoolpraktijk merkbaar zou zijn.

Net als alle ouders heeft u zich georiënteerd voordat u een keuze voor een school maakte. Was de school voldoende bezig met de identiteit? Dit bleek soms af te hangen van de persoonlijke voorkeur van leerkrachten. Dit is een landelijke trend.

Ouders van o.a. Saksscholen zijn geïnterviewd over dit onderwerp. Velen gaven aan: ‘Wij kunnen het zelf niet meegeven. We vinden het wel erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Al is het maar dat ze weten wat het verhaal achter de feestdagen is’.

Een aantal ouders heeft daarom hun behoefte onder de aandacht gebracht en we zijn erg blij dat ze gehoor hebben gevonden bij Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur van Saks.

Zij neemt de signalen serieus.

Zij nodigt alle ouders uit om op 10 september aanstaande om 20.00 uur bij elkaar te komen. Op deze avond kunt u uw mening geven, uw verwachtingen en ervaringen delen en aanbevelingen doen voor de toekomst. Ouders van ex-leerlingen kunnen over hun ervaringen vertellen en meewerken aan een verbetering van het aanbod op de scholen. Ouders van toekomstige leerlingen hebben nu de kans om hun verwachtingen uit te spreken aan iemand die hier invloed op heeft.

De locatie is nog niet bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Mocht u ouders kennen die zich ook willen laten horen maar geen brief hebben gehad, ook zij zijn van harte welkom. Katholiek en niet katholiek. Misschien kunt u de uitnodiging in uw netwerk verspreiden.

Heeft u vragen? U kunt me bereiken via de mail. lvg@xs4all.nl.

We hopen dat u in groten getale zult komen op deze unieke avond. Meld u svp van tevoren aan via info@matthiaslaurentius.nl dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen en aan wie we de vergaderlocatie moeten doorgeven.

Namens allen,

Liesbeth van Gool, contactpersoon scholen namens de parochies ‘Groot Alkmaar’


Traditie uit Heiloo (est.1630) in ere hersteld tijdens het Liturgisch Muziekfestival

Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood komt deze zomer met een drietal festivals. Liturgie, traditie, folklore en symboliek staan centraal en laten de bezoeker daarmee op een laagdrempelige wijze kennismaken. Een traditie uit 1630 wordt in ere hersteld. Bezoekers mogen hun eigen picknick meenemen en staan daarmee in de traditie van: Picknick bij het putje, sinds 1630.
Mgr. Hendriks, bisschop coadjutor van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en dhr. Romeijn, burgemeester van Heiloo openen het festivals.
Deze vinden plaats op 7 juli, 28 juli en 25 augustus, rondom culturele thema’s. Op 7 juli is dat: Baltische Staten en Rusland, met als titel: Balsem voor de ziel. Locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 146 te Heiloo, van 11.00 – 20.00 uur. Kaartjes zijn te bestellen via: liturgischfestival.nl

Picknick bij het putje, sinds 1630

In de 17e eeuw was het voor katholieken niet toegestaan hun geloof openlijk te beleven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo bleven er pelgrims komen naar de Runxputte in Heiloo, bij de Mariakapel. Het is een waterput waarvan gezegd wordt dat het drinken van het water genezend werkt. Tot op de dag van vandaag kunnen bezoekers van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, water halen uit deze put.

Op het schilderij van Gerrit Pietersz. de Jong, Familie op bedevaart in Heiloo (1630) is te zien hoe de familie bij deze put een picknick houdt. Een traditie uit 1630 die tijdens het Liturgisch Muziekfestival in ere wordt hersteld.

Liturgische en religieuze muziek in een nieuw jasje
Het festival staat in het teken van liturgische en religieuze muziek in een nieuw jasje. Laagdrempelig, speels en gevarieerd. Op de dag zijn er verschillende uitvoeringen van 30 minuten. Zowel professionals als jong talent komen voorbij en het is mogelijk om deel te nemen aan een workshop Liturgische Muziek. Leer bijvoorbeeld in een half uur traditioneel Russisch- of Baltisch zingen.

Cultuur en folklore

Nederland is een smeltkroes van culturen, waarbij elke cultuur een rijke traditie aan muziek, kunst en symboliek met zich meebrengt. Op 7 juli staan de Baltische Staten en Rusland centraal met als thema: Balsem voor de ziel. Muziek als desem voor troost, bemoediging en hoop. Prachtig uitgevoerde composities, die de religieuze emoties en gevoelens van het volk in tijden van onderdrukking weerspiegelen. Op 28 juli is het thema IONA en Ierland: Heimwee naar het groene eiland. En op 25 augustus horen we zuidelijke klanten met als thema: Smeltkroes van culturen.

Voor meer informatie: www.Liturgischfestival.nl


Meet & Greet The Lord Juni 2019 Is Adoration Under The Stars

Deze keer niet op de 2e, maar op de 3e vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar.

Adoration under the stars is the Eucharistische Aanbidding in het buitenlucht

“Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
(Mt 28, 20b)

De Eucharistische Aanbidding is een van de manieren waarop Jezus ons uitnodigt Hem te ontmoeten. “Realiseer je wel dat Jezus dáár in het tabernakel er uitdrukkelijk is voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in je hart te komen.” (H. Thérèse van Lisieux). Iedere 2e vrijdag van de maand willen we ingaan op deze uitnodiging van Jezus. We willen God aanbidden en stil worden om naar Hem te luisteren.

Programma:
19:00 – 20:00 inloop/ pizza (Eet je mee? Dan graag even aanmelden zodat wij rekening met je kunnen houden!)
20:00 – 20:30 inleiding (teaching)
20:30 – 21:30 aanbidding met muziek en gelegenheid voor biecht
21:30 – 22:30 nazitten en praten met drankje op jongerenzolder

Omdat het heiligdom ligt niet vlak bij een station. Daarom is er voor jou speciaal een pendeldienst geregeld. Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan even een mailtje naar aglwmmastenbroek@gmail.com

Heb je een vraag?
Angela Mastenbroek
E-mail: aglwmmastenbroek@gmail.com
Telefoon: 06-39677769


Betekenisvol ontmoeten niet zomaar een loze kreet

Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het overkwam me, zonder dat ik er erg in had.

“Niets vermoedend ging ik op reis met een groep vanuit de parochie. Ze hadden me al zo vaak gezegd dat een bedevaart echt iets voor mij zou zijn, maar ja, mijn oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving iets voor ouderen. Toch heb ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens in de kerk. De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep met elkaar op. We bezochten mooie kerken, musea en hadden we prachtige vieringen. Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren. Enkele jongeren die mee waren, in het begin nog wat onwennig, hielpen waar er hulp nodig was, maar je zag ze ook gezellig zitten keuvelen op een terrasje met een wat oudere medereiziger. Ook in ons groepje groeide er een band van vertrouwen en was het na een paar dagen of we elkaar al jarenlang goed kenden. Saamhorigheid is denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat we thuis niet meer zo vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en meegegaan ben. Betekenisvol ontmoeten heb ik in vele facetten ervaren, in gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje verdieping van mijn geloof, maar ook met die mevrouw die me spontaan hielp toen ik bijna struikelde. We hebben daarna nog even staan praten en vorige week kreeg ik al een kaartje van haar.”

Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11.

Een relaas als dit van Ineke over haar eerste pelgrimage horen we regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor mijn moeder of voor mijn oma, maar voor mij is het niks.
VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol ontmoeten’ hetgeen staat voor de contacten en de ontmoetingen die mensen ervaren tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is nog steeds gebaseerd op het eeuwenoude principe van het bezoeken van een plaats waar je geloof verdiept kan worden. Lourdes of Fatima, maar ook Santiago de Compostela of het Putje van Heiloo kunnen zo’n plek zijn. Door samen met anderen naar deze plek te reizen, elkaar te helpen en met elkaar te praten ontstaat er veel meer dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen belangrijk, het ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo belangrijk. Veel reizigers zullen het beamen; samen op pad, samen bidden en samen praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring beleeft dan een gewoon bezoekje aan een stad of streek.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust contact met ons op.

Namens VNB,

Ivonne van de Kar en Roosmarie Manders
www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11


TIENERKAMP BREAKOUT 2019 – AVAILABLE

Druk, druk, druk. Kun jij nog een gaatje vinden voor het fantastische tienerkamp BreakOut?! Het lijkt soms alsof jouw leven een aaneenschakeling van activiteiten is. Ben je beschikbaar voor jouw vrienden, familie en God? Ben jij Available? 

Er zijn vaak veel verschillende toffe activiteiten te doen, maar soms is het zoveel dat je moet kiezen. Alles is ook nog eens super leuk en daardoor lijkt het soms wel alsof jouw mindere momenten er niet mogen zijn. Tijdens het tienerkamp BreakOut aankomende zomer kijken we naar Maria. Zij stelde zich voor God beschikbaar om moeder te worden van Jezus. Ze leert ons hoe je available kunt zijn, bang mag zijn en mag vertrouwen op God. Ontdek samen met leeftijdsgenoten in een week vol sport, spel, gebed en creativiteit wie God voor jou kan zijn!

Waar: Juliana Klooster Heiloo 
Wie: 12 t/m 15 jaar 
Wanneer: 13 t/m 17 juli 
Prijs: €85

Aanmelden via http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/tienerkamp-breakout-2019-available/