Nieuwsberichten

Multi Culti hapjesfestijn op 16 juni Mariakerk

Dit jaar is het Multi Culti hapjesfestijn op zondag 16 juni in de hal van de Blije Mare. Na de H. Mis is er, zoals gewoonlijk, koffie drinken mogelijk. De verschillende gerechten worden dan op de tafels klaargezet. Het is de bedoeling het accent te leggen op de verschillende nationaliteiten van onze parochianen. We vragen iedereen zo mogelijk kleding van zijn land of regio te dragen.

Wat betreft de gerechten: We vragen de mensen die warme gerechten zullen brengen om die eerst thuis warm te maken. Vanwege de veiligheid zullen we geen mogelijkheden hebben om die in de kerk warm te maken. Omdat we er een gezellige dag van willen maken, hoeven niet alle gerechten al klaar te staan direct na de mis. Men heeft zo de gelegenheid om de gerechten thuis op te halen (opwarmen) en naar het feest te brengen.

De verkoop zal zoals andere jaren d.m.v. bonnetjes van €1,= geschieden.

Men is vrij een bedrag per portie te bepalen.

Het doel: Het doel van dit jaar is om bij te dragen aan de financiën van onze parochie.
Maria meditaties met rozenkrans gebed.

Elke woensdag van mei om 19:15 uur in de Mariakerk. Dit jaar gaan we een afbeelding van de Koningin van de Vrede uit Medjugorje van huis naar huis laten pelgrimeren.

De afbeelding blijft bij een van de deelnemers tot de volgende woensdag. Men moet het zien en ervaren als een speciaal bezoek van de Moeder van God aan uw gezin. U kunt haar in een speciale plaats in uw huis plaatsen met bloemen. Het gebed tot Maria in de maand mei wordt op deze manier in uw huis gestimuleerd. We rekenen op uw deelname.


Gaat u mee naar Lourdes!

Wilt u dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee naar Lourdes!
Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van 29 mei t/m 6 juni.
Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeristisch tintje. We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. Opstapplaats in Haarlem.

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt nog mee met de vliegreis van 6 t/m 11 september.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar vanuit Haarlem wordt het vervoer geregeld naar Maastricht

De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert al meer dan 20 jaar, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim bus- en vliegreizen naar Lourdes.

De reizen worden begeleid door een ervaren reisleidster.

Er gaan vrijwilligers en verzorgsters mee die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en het duwen van de rolstoel.

De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.

Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis voor de Pelgrim’.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met:

Joke Hoekman T. 013 – 5216701 M.06-42347729
Wilma Caiffa M.06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06-53887641

Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl


ISBA, interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar, “ viert “ 35 jarig bestaan met symposium.

Wanneer: donderdagmiddag 9 mei vanaf 14.30- 17.30
Waar: Wijkplaats, naast de Terp, Herenweg 14 in Oudorp

Van het begin af aan heeft het  ISBA zich ten doel gesteld om de materiële situatie van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) raken, te verbeteren.

 Het geeft veel  voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige  manier,  een aantal mensen toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door  bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen we met een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen  op de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur houden  tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.

Het ISBA bestaat dit jaar 35 jaar. Wij willen met een kleinschalig symposium in de Wijkplaats te Oudorp op donderdagmiddag 9 mei a.s. aan deze mijlpaal aandacht besteden

Op deze middag zullen  een aantal instanties, met wie wij in de loop der jaren regelmatig hebben samengewerkt, zich kort presenteren. Waarbij zij aan zullen geven wat er in Alkmaar mogelijk verbeterd kan worden voor hun doelgroep.

Vertegenwoordigers van DNO (de nachtopvang), de Brijder, de GGZ, Actief Talent, Bewindvoering,  de Zwaan en het ISBA zullen deze middag aan het woord komen. Het programma wordt muzikaal omlijst door (klein) Septimbre.

Als u dit symposium wilt bijwonen, bent u van harte welkom.

U kunt zich voor deze middag aanmelden bij:

Mariet Buren   072-5153978 of

Johan Potter   johan.potter@kpnmail.nl 


Altaardecoratie met een betekenis.

De bloemengroep van de Mariakerk heeft een altaardecoratie met een diepe betekenis neergezet voor de veertigdagentijd.

Het zand en de stenen duiden op de bekoringen van Jezus in de woestijn. Het begin van de veertigdagentijd. De tijd van inkeer om tot ommekeer te komen. Vandaar de kleur paars met als betekenis, boete en inkeer.

De drievoudige bekoringen zijn kwetsbare punten in ieder mensenleven. Deze zijn: Rijkdom, succes en macht. Hierdoor hebben we geen oog voor de diepere waarde van een eenvoudig geloof in het woord van God.


Bavodag 22 juni 2019 – Jij kent mij

Wat mooi als je dat tegen iemand kunt zeggen, dat er iemand is die jou kent. En dan niet oppervlakkig of via via, nee echt kennen, door en door. Maar kan dat wel? Kan iemand jou door en door kennen, vooral als je zelf nog aan het ontdekken bent wie jij bent? Die ontdekkingsreis gaat door tot je laatste zucht, want je bent nooit echt helemaal af, ook niet als je heel oud bent geworden en van alles in je leven hebt meegemaakt.

Toch zijn er mensen die jou kennen, je naam – bijnaam, hoe je kijkt en praat, hoe je aanraakt en ruikt, hoe je reageert. Je ouders leerden jou het eerste kennen, zij kennen jou ‘vroegste vroeg’ voor hen hoef jij je nooit te verschuilen je mag zijn wie je bent bij hen. Maar dat is lastig als jij jezelf nog niet ontdekt hebt en daardoor ook niet echt goed in staat bent om anderen goed te leren kennen… dat moet groeien.

Er zijn mensen die geloven dat God hen kent en dat zij God kennen. In een van de Bijbelverhalen staat geschreven hoe mensen geloofden dat God hen gezien had, nog voor ze ‘geweven waren in de schoot van hun moeder’, met andere woorden vanaf het eerste  moment dat jij aan het worden bent, ben je door God gezien en gekend. Maar God kennen, zoals ik jou ken, dat is wat anders. Jou kan ik zien en aanraken, met je praten en jij zegt iets terug, maar God ?

In een van de verhalen in de Bijbel staat ook te lezen hoe Mozes, die op dat moment in een crisistijd zat, God leerde kennen, niet meer dan een stem en een naam: ‘Ik ben er’….

‘Ik ben er’…. niet aan tijd gebonden of plaats of naar wat jij hebt gedaan of gedacht, maar boven alles uit, achter alles langs, onder alles door, voor alles om…’Ik ben er’…. De stem, de Naam riep Mozes, kende hem bij z’n naam…

Jij bent gedoopt, je hebt je eerste communie gedaan en nu word je gevormd. Drie momenten langs jouw levensweg waarop je mag ervaren dat die Stem, die Naam in jouw leven een plek heeft en jij je gekend mag weten door die God …

Op de Bavodag dit jaar gaan we proberen dat ‘gekend’ worden te beleven, in theater, in ontmoeting in het samen vieren… Je bent van harte welkom !!!

De dag begint om 10:30 uur met zoals altijd een indrukwekkende opening, om 14:30 uur is de slotviering. De kerk gaat om 10:00 uur open. Evenals andere jaren is de verdeling van het aantal jongeren en begeleiders, 1 begeleider op 4 jongeren. Vorige jaren is die begeleiding prima verlopen en we hopen dat dit jaar ook weer te mogen ervaren.


The Missionary School

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in de The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie.

Een traject voor jou

Ben jij een jongeren en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jouw de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider? De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Je besgrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kan toepassen en doorgeven. Tijdens de training bespreken we lastige thema’s in het licht van Jezus Evangelie. Daarnaast leren jongeren wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider zijn zij na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze hun omgeving mee te krijgen. Verder weten zij hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te behalen.

Na de training gaat de focus verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener en jongeren werk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

Voor The Missionary School zoeken wij jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je open staat voor wat de kerk ons leer en hier meer over wilt ontdekken en ook een hard hebt voor jongeren dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je Interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons voor een gesprek met Matthijs of Carolien van Jong bisdom Haarlem.

info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112636

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE


Met diaken Rob Mascini naar Rome

(van 1  tot en met 6 juli 2019)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In samenwerking met DrieTour  (drietour.nl) organiseer ik regelmatig bedevaartsreizen naar Rome. Daarbij zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.

Lees verder Met diaken Rob Mascini naar Rome