Alle berichten van Rogelio Cano

Kinderen zingen rond de kerststal 18 dec. 16:00 uur, Mariakerk

Alle kinderen tussen 0 jaar tot groep 8 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om kerstliedjes te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren. Woensdag 18 december om 18 uur in de Mariakerk.

Thema- avond Sint Nicolaas 4 december Mariakerk 19:45 uur

Woensdag 4 december om 19:45 uur zullen we praten over de heilige Sint Nicolaas.

Deze thema- avond wordt verzorgd door Jos Kauw. U bent van harte welkom.

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

Wanneer:26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie:Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs:€ 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie:Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact:Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving:Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

Altaardecoratie met een betekenis.

De bloemengroep van de Mariakerk heeft een altaardecoratie met een diepe betekenis neergezet voor de veertigdagentijd.

Het zand en de stenen duiden op de bekoringen van Jezus in de woestijn. Het begin van de veertigdagentijd. De tijd van inkeer om tot ommekeer te komen. Vandaar de kleur paars met als betekenis, boete en inkeer.

De drievoudige bekoringen zijn kwetsbare punten in ieder mensenleven. Deze zijn: Rijkdom, succes en macht. Hierdoor hebben we geen oog voor de diepere waarde van een eenvoudig geloof in het woord van God.

EO Jongerendag 2019

25 mei 2019 14:00

Op 25 mei 2019 is het zover, de EO-Jongerendag in Rotterdam Ahoy! Houd die datum vast vrij in je agenda en bereid je voor op het grootste feestje dat je je voor kunt stellen.

EOJD 2019

De EO-Jongerendag is het grootste christelijke jongerenevenement van Nederland. Op dit feest ontdek je (opnieuw) dat God van jou houdt en dat geloven in Jezus een tof avontuur is!

Check https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/ voor alle info en kaarten

Russisch koor Bjerjozka zingt in Oudorp

Het in Alkmaar gevestigde koor Bjerjozka is gespecialiseerd in Slavisch-Byzantijnse koormuziek.

Op zondag 18 november luistert het koor de Eucharistieviering in de Laurentiuskerk te Oudorp op. Iedereen is welkom. Na afloop is er koffie. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De viering begint om 9:30 uur aan de Herenweg 77.

Opbrengst Multi Culti

De bruto opbrengst van het Multi Culti feest dit jaar bedroeg: € 653,11. Daarvan is € 50,00 aan de DJ betaald en € 29,51 aan benodigdheden besteed zoals, plastic bordjes, bestek, enz.

Het netto bedrag van €573,60 is dit jaar bestemd voor de actie Kerkbalans van onze parochie.

Met dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben en natuurlijk ook aan de mensen die de lekkere hapjes hebben gekocht.

Tot volgend jaar!

Foto’s Multi Culti 2018

Er waren dit jaar weer hele lekkere gerechten uit alle streken van de wereld, bereid met zorg en liefde door parochianen. Aan hen onze dank voor hun inzet.

Er werd ook veel gedanst. Hierbij een aantal impressies.

 

  

500 jaar Laurenskerk

Zondag 6 mei, Alkmaar.

Met een Pontificale Mis werd het  vijfhonderd jarig bestaan van de Grote Laurenskerk gevierd. Tevens werd het Mirakel van Alkmaar herdacht met een processie binnen de kerk voor aanvang van de Heilige Mis. Onder gregoriaans gezang werd het relikwie naar het altaar gedragen. De stoet werd begeleid door jonge priesterstudenten van ons bisdom.

Het relikwie was speciaal uit de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord naar de grote Laurenskerk gebracht.

Rond zevenhonderd mensen, niet alleen katholieken, hebben deze mis bijgewoond die opgeluisterd werd met prachtige muziek van o.a. Mozart.

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks concelebreerden de Mis met de Deken en alle priesters en kapelaans van de regio Alkmaar. Ook de abt van de Abdij van Egmond, Gerard Mathijsen, was aanwezig.

Het Mariabeeld van de Laurentiuskerk werd ook speciaal naar de grote Laurens gebracht voor deze zeer bijzondere gelegenheid.

Bekijk ook nieuwsbrief van de R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius met nog meer informatie.

Nog enkele foto’s