Wij hebben een ANBI-status

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede hun zelfstandige onderdelen, en lichamen, (waaronder alle R.K. Parochies en (Inter) Parochiële Caritasinstellingen) door middel van een groepsbeschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De groepsbeschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van:
GROEPSBESCHIKKING DE BISSCHOPPENCONFERENTE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE. UTRECHT. d.d. 01-01-2008. Dit kunt u ook nagaan op de site van de Belastingdienst:www.belastingdienst.nl.

Periodieke Gift niet meer via notaris
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking. Per januari 2014 geldt ook een publicatieplicht voor ANBI-instellingen. Echter voor RK parochies is deze uitgesteld naar 1 januari 2016.

Geen belastingafdracht voor de parochie bij legaten en erfstelling
Per 1 januari 2006 zijn alle goede doelen met een ANBI status volledig vrijgesteld van belasting over nalatenschappen en legaten. Ook de RK kerk in Nederland. Dit betekent, dat als u de H. Maria Parochie, H. Laurentius Parochie en de H Sint Michaël Parochie in uw testament wilt laten opnemen, dit de parochie geen successierechten kost.

RSIN of fiscaalnummer
Heeft u een overeenkomst Periodieke Gift met ons, dan heeft u voor uw belastingaangifte ons fiscaalnummer nodig. Kijkt u dan bij Banknummers