ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status

ANBI-logoDe samenwerkende parochies H. Laurentius te Oudorp, H. Maria te Alkmaar Noord en H. Michael te Zuidschermer, dragen zorg voor alle aspecten rond de liturgische diensten zoals: diaconie, communicatie, onderhoud van gebouwen en tuinen, financiële administratie, drukwerk, kosten van energie, geluid en muziek, salarissen van de pastores, enzovoorts.

We willen als levende parochie blijven bestaan en een plek zijn voor ontmoetingen van gelovigen maar ook voor mensen die een warme plek zoeken om onder mensen te zijn.

Zonder uw bijdrage in de vorm van collectes of giften, kunnen we niet bestaan.

De Nederlandse overheid maakt het u mogelijk om voordelig periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status.
Deze giften, er geldt geen drempel en geen maximum, mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het belastbaar bedrag op de aangifte inkomstenbelasting.
De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar.
Onze samenwerkende parochies hebben een ANBI-status onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Iedere parochie heeft een aparte RSIN of fiscaal nummer.

Als u ons werk wilt (blijven) steunen en dit wilt doen door een periodieke gift,
dan hoeft u slechts deze overeenkomst uit te printen,
in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door één van de bestuursleden te laten ondertekenen.

Hieronder een klein overzicht van de jaarlijkse staat van herkomst en bestedingen van de parochies:

Staat van Herkomst en bestedingen van geldmiddelen van de parochies:
LaurentiusparochieMariaparochieMichaëlparochie
Herkomst
Bijdrage parochianen88.23051.70015.800
Opbrengsten Bezit84.92017.30036.393
Incidentele Baten12.400
Bestedingen
Personeelskosten77.25847.7009.650
Kosten Bezit19.99419.30033.755
Kosten Diensten4.8848.600
Patorale Kosten5.3566.900180
Verpliche bijdragen19.28718.6004.710
Beheerkosten8.3149.1002.001
Overige10.100
Voordelig/nadelig saldo38.057-38.900353

Het bestuur van de samenwerkende parochies is als volgt samengesteld: Voorzitter (pastoor), vicevoorzitter, secretaris en twee bestuursleden.
Contactgegevens:
Adres: Herenweg 77 1829 AC Oudorp
Telefoon: 072 5113617

RSIN of fiscaalnummer
Heeft u een overeenkomst “Periodieke Gift” met ons, dan heeft u voor uw belastingaangifte ons fiscaalnummer nodig.

Onze financiële zaken worden uitgevoerd door onze penningmeesters samen met een financieel medewerker, die de incassoadministratie, de betalingen etc. verwerkt.
Heeft u vragen over uw kerkbijdrage, uw incasso of andere financiële zaken, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen en helpen wij u graag verder.
Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden al voor u op een rij gezet:

Wat zijn de bankrekeningen van de parochie?

Financiën H. Laurentiusparochie:

 • Voor jaarlijkse kerkbijdrage (=kerkbalans):
  RABO bank Oudorp/Sint Pancras:
  nr. NL85RABO.014.12.01.231 t.n.v. RK. Kerkbestuur
  giro: nr. NL05INGB.0000338072 t.n.v. RK Kerkbestuur
 • Stipendia (misintenties), schenkingen en overige betalingen:
  RABO bank Oudorp/Sint Pancras:
  nr. NL55RABO.01525.85.206 t.n.v. RK Kerkbestuur Oudorp

Financiën H. Mariaparochie:

 • Voor jaarlijkse kerkbijdrage of gezinsbijdrage:
  NL 92 INGB 0003095186 t.n.v. R.K. Mariaparochie Alkmaar o.v.v. kerkbijdrage.
 • Voor stipendia, misintenties en schenkingen:
  NL 59 RABO 016.17.04.492 t.n.v. R.K. Mariaparochie Alkmaar o.v.v. aard van de betaling.

Financiën H. Michaelparochie:

 • Voor jaarlijkse kerkbijdrage of gezinsbijdrage en alle andere zaken:
  NL 55 RABO 030.12.01.331 t.n.v. St Michaël Stichting

Heeft de parochie een KvK nummer?
Ja, Het RK kerkgenootschap in Nederland heeft zich op 16 september 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30269644. Alle parochies vallen onder deze inschrijving.

Heeft de parochie een eigen fiscaal nummer of RSIN nummer?
Ja, deze zijn:
H. Laurentiusparochie 00 26 99 321
H. Mariaparochie 80 55 58 925
H. Michaëlparochie 00 70 63 969

Heeft de parochie een ANBI status?
Ja, wij hebben een ANBI status. Meer informatie vindt u hier.