Home


Welkom op de website van de drie samenwerkende parochies:
de H. Laurentiusparochie te Oudorp/St. Pancras, de H. Mariaparochie te Alkmaar-Noord en de H. Michaëlparochie te Zuidschermer.

In deze tijd van moderne communicatiemiddelen is een website onontbeerlijk.
Als samenwerkende parochies bieden wij u zo de mogelijkheid om thuis een blik te werpen op datgene wat er allemaal gebeurt en wat er te doen is in de parochies.

U weet dat de website als communicatiemiddel het persoonlijk contact nooit kan vervangen. Onze geloofsgemeenschappen bestaan uit mensen die samenkomen en samen doen en zo een sociaalnetwerk vormen in het beleven van hun geloof. Het zal u opvallen dat niet alle informatie op de website te vinden is.
Wij verzoeken u bij een zoektocht niet te aarzelen contact met ons op te nemen via de aangegeven mogelijkheden.

We staan u graag ten dienste.

Namens het bestuur, de locatieraden en de vele vrijwilligers, heet ik u van harte welkom in onze parochies.

Pastoor Franklin Brigitha